نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

Zplane Elastique Pitch 1.2 win پلاگین تغیر گام

Zplane Elastique Pitch 1.2

Zplane Elastique Pitch 1.2

این پلاگین کم حجم و کاربردی می تواند گام صدا شما را بدون افت صدا به بهترین شکل پیچ

یا صدا آن را کلفت و نازک کند و آن را تغیر بدهد

پیچ به معنای تغییر تن و گام صدا می باشد که نوع بسیار جالب و کاربردی ان

در قالب یک پلاگین طراحی شده و دارای خط کشی های خاصی برای تغییر تن

پیچ و گام صدا در هر سطر و ستون می باشد

این پلاگین یکی از بهترین پلاگین های موجود در این زمینه می باشد.

و بالاترین کیفیت را برای تغییر تن، پیچ و گام صدا را در خروجی میدهد.

با ما با این پلاگین تغیر گام

Pitch

همراه باشید.

Zplane Elastique Pitch 1.2

Elastique Pitch is the real time pitch shifting solution for

RTAS, VST, AU and AAX. Powered by zplane’s élastiquePro pitch shifting engine

which is used by millions of end users around the world

the plugin ensures the highest, program independent pitch shifting quality.

Elastique Pitch focuses on the essential things

you won’t find any unnecessary or confusing controls

or functionality. Instead, the plugin offers you quality, stability, and ease of use.

In the second edition we´ve added a feedback delay and

the infiniSTRETCH function of the new élastiquePro v3 engine

Both make it easy to use Elastique Pitch in a more creative way.

دیدگاهتان را بنویسید