نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

Synapse Audio The Legend v1.3.0.CE سینتی سایزر

Synapse Audio The Legend

Synapse Audio The Legend

این سینتی سایزر توسط متخصصین توانا کمپانی

Big Tones

ساخته شده است

مهمترین موارد اضافی حالت یونیسون و پلیفونیک است که امکان استفاده

از صداهای استریو قدرتمند و همچنین امکان پخش پلی فونیک را فراهم می آورد

هچنین امکان ادقام چهار صدا را با یکدیگر میدهد

و این باعث می شود آنرا به عنوان یک

سینت سایزر آنالوگ بسیار کارآمد تبدیل کنید

شامل چهار صد و هشتاد ایستگاه از پیش تنظیم شده است

که توسط مهندسان صوتی برجسته ایجاد شده اند

و به دسته بندی هایی مانند

بیس ، لید ، اس اف ایکس و غیره طبقه بندی شده اند

با فیری وی اس تی با رایگان این سینتی سایزر همراه شوید.

Synapse Audio The Legend

 

Description : Developed in collaboration

with the specialist of vintage synthesizers Bigtone Studios

The Legend is intended to

faithfully imitate one of the

most famous vintage

analog synthesizers. Moreover

 numerous innovative enhancements

significantly increase its versatility.

Each component, ranging

from voltage controlled

oscillators (VCO), voltage controlled filters (VCFs) and

amplifiers (VCAs), was modeled with an accuracy

never seen before in software. The loudness envelopes

and the filter were carefully modeled 

even the smallest effects, such as a change in temperature

or an effect from a power source, were taken into account.

The most significant additions are unison and polyphonic

mode, allowing the use of powerful stereo sounds

as well as the possibility of polyphonic playing

 

دیدگاهتان را بنویسید