نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

SampleScience TheTotal Composure Orchestra KONTAKT وی اس تی

SampleScience TheTotal Composure Orchestra

SampleScience TheTotal Composure Orchestra

این وس ای تی تحت کانتکت یک ارکست کامل هست که تمامی سمپل ها در فضای همگانی رکورد شده است.

برای سبک های کلاسیک کاربرد دارد با فیری وی اس تی همراه باشید.

SampleScience TheTotal Composure Orchestra

 (TCO) is a full orchestral sample library

created using only samples that are in the public domain

Total Composure is the first to offer such a library exclusively for the Kontakt format

making use of Kontakt’s scripting capabilities to greatly enhance the playability

realism, and functionality of these public domain samples.

 (TCO) is a full
orchestral sample library created using only samples that are in the
public domain. Total Composure is the first to offer such a library
exclusively for the Kontakt format; making use of Kontakt’s scripting
capabilities to greatly enhance the playability, realism, and
functionality of these public domain samples.

The scripting aims
to provide similar functionality across the different instrument groups,
whatever the instrument; while more specific settings play to the
strength of each instrument.

دیدگاهتان را بنویسید