MitraRank کسب درآمد اینترنتی

MitraRank کسب در آمد از سایت های میترا وب

MitraRank

آیا می دانستید بدون داشتن دانش خاصی شما میتوانید بدون انجام هیچ کار خاصی

صاحب 150 هزار تومان و حتی بیشتر در ماه فقط با داشتن یک خط اینترنت و رایانه یا تبلت شوید ؟

در ادامه مطلب با آموزش کسب در آمد اینترنتی تظمینی لحظه ای با ما همراه شوید .

MitraRank

روند کار چگونه است ؟

1- وارد این لینک شوید .

2- از بالای سایت در سایت میترا ثبت نام کنید .

mitra 1

3- بعد از تکمیل مراحل ثبت نام شما دارای یک کیف پول مجازی در سایت میترا میشوید .

4- از منوی بالای سایت کسب در آمد را میزنید .

mitra 2

5- روی گزینه بازدید خودکار از سایت ها کلیک کنید .

6- و با زدن شروع بازدید خودکار هوشمند جست جوی گوگل بصورت خود کار در چند صفحه باز و بسته خواهد شد شما می توانید روزانه تا سقف 1000 بازدید خودکار انجام دهید و در آمد کسب کنید .

در صورت مراجعه روزانه به این بخش و انجام حداقل 750 بازدید، ضریب وفاداری شما متناسب با تعداد بازدیدهای انجام شده افزایش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر در روز گذشته 1200 بازدید انجام داده باشید

ضریب وفاداری تان 0.45 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. متقابلا اگر کمتر از 750 انجام داده باشید ضریب وفاداری کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر در روز گذشته 300 بازدید انجام داده باشید، ضریب وفاداری 0.45 درصد کاهش پیدا می کند.
برای درک بهتر و محاسبه درصد افزایش و یا کاهش، کافی است اختلاف تعداد بازدید انجام شده را نسبت به عدد 750 محاسبه کرده و مقدار حاصل را تقسیم بر 1000 کنید. اگر تعداد بازدید بیشتر از 750 باشد

ضریب وفاداری افزایش پیدا می کند و اگر کمتر از 750 عدد باشد، ضریب وفاداری کاهش پیدا خواهد کرد. درآمد حاصل از هر بازدید براساس مجموع عایدی تعیین شده برای بازدید همراه با عایدی هدیه براساس ضریب وفاداری محاسبه می شود. به عنوان مثال اگر عایدی یک بازدید 50 ریال بوده و ضریب وفاداری تان 20 درصد باشد، درآمد شما از بازدید 60 ریال ( 50 + 10 ) محاسبه خواهد شد.

Freevst.ir